Turizmde Staj Sorunları ve Çözüm Önerileri

Turizm ülkemizde hızla gelişen ve 30 milyonun üzerinde turistle 23 milyar dolardan fazla gelir getiren bir sektör haline gelmiştir. Bu gelişmede tanıtım faaliyetleri, kültürel, tarihi ve doğal mirasın etkisi oldukça büyük olmakla birlikte hizmet kalitesinin de etkisi önemsenmeyecek derecede fazladır.

Müşteri ile yüz yüze iletişim halinde olan iş görenlerin oldukça fazla olduğu turizm işletmelerinde çalışanların iletişim, bilgi, beceri gibi konularda iyi eğitim almış olmaları gerekmektedir. Turizm eğitimi teorik ve uygulamalı olarak çoğunlukla meslek liselerinde verilmektedir. Stajyerlikte bu eğitim uygulamalarının önemli bir bölümüdür. Çünkü stajyerlik sektöre ilk adımdır ve önemsenip iyi değerlendirildiğinde doğru kişilerin sektöre kazandırılması için büyük bir fırsattır. Ama önemsenmediğinde nice genç, yetenekli ve kaliteli insanın sektörden uzaklaşmasına neden olan bir uygulama olmaktadır. Foça Otelcilik ve Turizm Meslek lisesinde çalıştığım yıllar içinde yüzlerce öğrencimizin farklı sektörlere yönelmesine üzülerek şahit oluyorum.

Stajyerlerin önemsenmemesi ve ucuz iş gücü olarak görülmesi çalışanların motivasyonunu azaltmaktadır. Bunun sonucunda daha az çalışma isteği ortaya çıkar ki bu da daha az müşteri memnuniyeti ve daha az satış anlamına gelmektedir. Turizm sektörü, uluslararası bir sektör olduğu için işletmelerde ki hizmet kalitesinin düşük olması, işletmelerde satışın düşmesi yanında ülkemizin imajının olumsuz yönde algılanmasına da neden olur. Bu sebeple diğer turizm çalışanlarına ve stajyerlere işletme içerisinde değer verilmeli ve karşılaşılan sorunlar bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır.

Ülkemizde, özellikle kıyı bölgelerimizde hala turizm eğitimi ve stajyerler ile ilgili sorunların aşılamadığı görülmektedir. Stajyerlerin yıllardan beri süre gelen; ücret, sosyal haklar, fazla mesai, ucuz işgücü olarak görülmeleri, alanları dışında çalıştırılma, beslenme ve barınma gibi sorunlarının olduğu hepimizin malumu… Bizler de 3308 sayılı kanun kapsamında staj yapan ilk mağdurlar olarak bu sorunların en eski şahitleriyiz.
Yapılan birçok araştırmada sorunlar iyi bir şekilde ortaya konmuş ve çözüm önerileri de sunulmuştur. Fakat uygulamada yaptırımın olmadığı görülmektedir. Bu sebeple sorunların çözümü için yasal olarak uygulanabilmesi sağlanmalıdır.

Çözüm Önerileri
Stajyer maaşlarının en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerekmektedir.
Stajın denetlenmesi için okul yetkilileri yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da staj denetçilerini faaliyete geçirmeleri gerekmektedir.
Staj öncesinde, işletmeler ile ücret, çalışma saatleri, kalınan yer, yemekler ve servis gibi konularda öğrenciye kolaylık sağlayacak ön sözleşmeler yapılmalıdır.
Stajyerlerin rotasyon ve uyum eğitimlerine katılımları sağlanmalıdır.
Öğrencinin ilk stajında en az 3 departmanda (servis, mutfak ve kat hizmetleri) staj yapma zorunluluğu olmalıdır.
Stajyerlerin 8 saatten fazla çalıştırılmaması sağlanmalıdır. 8 saatten fazla çalışmaları durumunda fazla mesai ücreti olarak ya da her 8 saat fazla mesai bir günlük staja karşılık gelecek şekilde hesaplanmalıdır.
Stajyerlik uygulamasının önemi işletmelere anlatılmalı ve yöneticiler stajyerlere işi sevdirebilmelidir. Stajyerleri ucuz iş gücü olarak gören yöneticilerin bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.
Turizm Bakanlığı bünyesindeki kadrolarda turizm bölümlerinden mezun olanların sayısı arttırılmalıdır.
Resmi işletmelere ait misafirhane ve sosyal tesislerde turizm mezunlarının tercih edilmeleri sağlanmalıdır.
Stajyerlerin konakladıkları yerlere (lojman veya ev) sınıflandırma getirilmelidir. Konaklanan yerlerde asgari düzeyde bazı ölçütlerin olması gerekmektedir.
Ve bütünsel olarak bakıldığında stajyerlerin birçok ortak ve sektörden sektöre farklı sorunları mevcuttur. Bu sebeple ülkemizde bütünsel olarak bir STAJ YASASI ve kendi içerisinde de her sektörün STAJ YÖNETMELİĞİ olması birçok sorunu çözecektir.
Çünkü stajyerlerin ve çalışanların moral düzeyinin yüksek olması haklarının verilmesi ile mümkün olur. Stajyerler ve diğer çalışanlar ücretin eksik verildiği, konaklama imkânlarının standartların altında olduğu, fazla mesainin yaptırıldığı bir ortamda ne işletmesini düşünerek hareket eder ne de ülkesini düşünerek turiste yardımcı olmaya çalışır. Ülkemizde turizmin gelişmesi için stajyerlere değer verilmesi gerekir. Aksi takdirde kongrelerde, sempozyumlarda anlatılanlar, kitaplarda yazılanlar bir yığın tekrarlanmış bilgi olmaktan öteye gitmemektedir.

Turizme emek veren insanlar olarak, bu sorunları daha derinlemesine projeler sunarak yapmamız gerekir. Ayrıca turizm eğitmenleri ve çalışanları olarak el ele vererek bu sorunların örneklerini sosyal medya, gazete, TV, vb. aracılığıyla dile getirmemiz, sorunların çözüme kavuşması açısından önemli bir adım olacaktır.

Rıdvan TAŞKIN 

Yorumlar (20)
Serpil Özbay
Posted 24.12.2017 13:00:04 Cevapla

90’lı yılların sonunda lisede staj yaparken karşılaştığımız bir çok sorun halen devam etmekte. Koordinatör öğretmenler olarak sorunları çözmeye çalışsak da çabamız bir yerde tıkanıyor. Çok yerinde tespitler Rıdvan Hocam. Acilen çözüm üretilmeli.

Nilay Özden Polat
Posted 24.12.2017 13:00:04 Cevapla

Çok güzel tespitler.

Fikret Gökçe
Posted 25.12.2017 00:17:20 Cevapla

Bu sorunun tek çözümü meslek yasası meslek tanımı olmayan bir işin stajımı olur. Olursa işte böyle olur. Sorun ve sektörden kaçış Eğitim gitti boşa. Sektör kalifiye personel der ama bulamaz çünkü işin meslek tanımı yok ve kanun ile güvence altında de

Cahit yaslan
Posted 26.12.2017 14:45:41 Cevapla

Acil yasa veya yönetmelik şart şimdiye kadar hiçbir yönetmelik veya kanunda yaz dönemi stajı hakkında bilgi yok. Ne ücret hesaplaması ne izin ne de çalışma şartlarının minimize edilmiş hali. Galiba siz zaten hallediyorsunuz diyorlar kendilerince.

Gurme Akademi Yönetici
Posted 26.12.2017 14:45:41 Cevapla

Yorum için teşekkürler Cahit hocam 👍

Ceylan Öztürk
Posted 27.12.2017 21:10:32 Cevapla

Bacasız sanayimiz olan bu sektörden uzaklaşan bir vatandaş olarak yazınızın arkasındayım Rıdvan Hocam. Hatta staj konusunda sendikalaşmanın ya da bu mantıkla hareket eden bir topluluğun olması gerektiği kanaatindeyim. Kaleminize sağlık.

Gurme Akademi Yönetici
Posted 27.12.2017 21:10:32 Cevapla

Yorumunuz için teşekkürler 👍

Volkan Hamdi Bal
Posted 27.12.2017 22:07:31 Cevapla

Staj yasası ve yönetmeliği başta olmak üzere kalma yerleri ve ücretleri konusu da dahil önerilerin tamamı çok önemli ve doğru. Umarım görmesi gereken yöneticilerimiz görür ve bazı eksiklikler giderilir. Kaleminize sağlık Rıdvan hocam.

Gurme Akademi Yönetici
Posted 27.12.2017 22:07:31 Cevapla

Yorum için teşekkürler...

Fatih Berk Muslu
Posted 27.12.2017 22:36:47 Cevapla

Ülkemizin gerek itibarı gerek ekonomik gelişimi açısından bu denli önemli konuma sahip turizmin gelişebilmesinin önündeki en büyük ve köklü sorunlarının başında gelen stajyer haklarının, görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştığının en güzel ifadesi.

Gurme Akademi Yönetici
Posted 27.12.2017 22:36:47 Cevapla

Yorum için teşekkürler...

Haldun Tüzel
Posted 27.12.2017 22:52:26 Cevapla

Stajyer olmanın zorluğu her sektör için geçerli maalesef. Ve yine maalesef hayata atılımın ilk basamağında hayalleri yıkılması umutların kırılması da ayrı bir acı. Her sektördeki hiyerarşik konum merdivenin bir üst basamağına çıktıkça altı unutuyor.

Gurme Akademi Yönetici
Posted 27.12.2017 22:52:26 Cevapla

Yorum için teşekkürler...

Sevilay TANRIVERDİ
Posted 28.12.2017 00:00:41 Cevapla

Turizm konusunda aklımızdan geçen düşünceleri, salt süslemekten ve havanda su dövmekten öteye gitmelidir. Staj konusunda; yönetmelik, sendikalaşma, işveren ve işçi eğitimi; uygulamaya koyulması gereken ilk koşullardır. Kaleminize sağlık Rıdvan hocam

Gurme Akademi Yönetici
Posted 28.12.2017 00:00:41 Cevapla

Yorum için teşekkürler Sevilay hanım. Maalesef bir çok arkadaşımız olumsuz staj koşullarından dolayı sektöre devam etmemektedir.

Taner ÖRMEN
Posted 28.12.2017 18:32:49 Cevapla

Rıdvan Hocam elinize sağlık. Her ne kadar konu staj yerleri ve stajyerler olsa da turizm personellerinin tümü için kanayan yaralar bunlar. Şartları düzeltmedikçe ve çalışanın gelecek kaygısını yok etmedikçe turizmden verim almak hayalcilik olur.

Gurme Akademi Yönetici
Posted 28.12.2017 18:32:49 Cevapla

Yorumunuz için teşekkürler Taner bey.

Hüseyin Muslu
Posted 29.12.2017 13:14:41 Cevapla

Ücret en az asgari ücrete katılmıyorum, kalifiye olmayan birine en az asgari ücret ödenmeli mi yasal olarak, evet; kalifiye olan neden daha daha değerli olmamalı. Mücadele, sektöre bunun algılatılması, farkındalığın oluşturulabilmesi olmalı

Hüseyin Muslu
Posted 29.12.2017 13:15:59 Cevapla

Bu arada, Rıdvan Bey, kaleminize sağlık.

Gurme Akademi Yönetici
Posted 29.12.2017 13:15:59 Cevapla

Yorumlarınız için teşekkürler Hüseyin bey.

Yorum Bırak